NEST Web Service

Služba se nachází na adrese http://nestws.vladalas.info/nestws.asmx

Obsah

Dokumentace

Function RunCunsultation(BazeZnalostiXML, AnswersXML) As CosultationResult

Parametry

BazeZnalostiXML: string obsahující bázi znalostí se syntaxí uvedenou níže.

AnswersXML: string obsahující odpovědi na jednotlivé dotazy báze znalostí se syntaxí uvedenou níže.

ConsultationResult: obsahuje 3 proměnné:

Syntaxe BazeZnalostiXML

...

Syntaxe AnswersXML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<answers>
 <attribute>
  <id>aaa</id>
  <type>numeric</type>
  <answer>
   <value>35,000</value>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>bbb</id>
  <type>binary</type>
  <answer>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>ccc</id>
  <type>multiple</type>
  <answer>
   <value>ca</value>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
  <answer>
   <value>cb</value>
   <weight>0,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 <attribute>
  <id>ddd</id>
  <type>single</type>
  <answer>
   <value>da</value>
   <weight>1,000</weight>
  </answer>
 </attribute>
 ...
</answers>
    

Pozn. Váhy odpovědí musí být normovány na interval [-1;1].

Syntaxe ResultXML

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<results>
 <goals>
  <attribute>
   <id>aaa</id>
   <type>binary</type>
   <answer>
    <weight>0,999</weight>
   </answer>
  </attribute>
 </goals>
 <questions>
  <attribute>
   <id>bbb</id>
   <type>numeric</type>
   <answer>
    <value />
   </answer>
  </attribute>
 </questions>
</results>    
    

Pozn. Část <questions> se vyskytuje pouze v případě, kdy pro odvození závěru konzultace chybí odpověď na nějakou otázku.

Function RunCunsultationZIP(BazeZnalostiZIP) As CosultationResult

Parametry

BazeZnalostiZIP: soubor (archiv) ZIP zaslaný do funkce jako pole bytů. Archiv musí obsahovat 2 soubory:

BZ.xml - soubor báze znalostí se syntaxí uvedenou výše.
Answers.xml - soubor obsahující odpovědi na jednotlivé dotazy báze znalostí se syntaxí uvedenou výše.

ConsultationResult: obsahuje 3 proměnné:

Function RunCunsultationZIP2(BazeZnalostiZIP, AnswersXML) As CosultationResult

Parametry

BazeZnalostiZIP: soubor (archiv) ZIP zaslaný do funkce jako pole bytů. Archiv musí obsahovat soubor:

BZ.xml - soubor báze znalostí se syntaxí uvedenou výše.

AnswersXML: string obsahující odpovědi na jednotlivé dotazy báze znalostí se syntaxí uvedenou níže.

ConsultationResult: obsahuje 3 proměnné:

NestFileClient

K čemu program slouží

NestFileClient je program pro Windows sloužící k automatickému volání webové služby NESTu. Program načte bázi znalostí a odpovědi ze souboru, odešle data na zpracování webové službe a výsledek opět uloží do souboru a ihned se sám ukončí.

Soubory

Program lze volat se třemi parametry, přičemž první udává soubor báze znalostí, druhý udává soubor s odpověďmi a třetí soubor, do kterého systém uloží odpovědi. Syntaxe souborů odpovídá syntaxi příslušných parametrů z webové služby.

Pokud je program zavolán bez parametrů, použijí se následující jména souborů (všechny musí být umístěny ve stejném adresáři, jako je samotný program).

BZ.xml - soubor, ze kterého program načítá bázi znalostí.

answers.xml - soubor, ze kterého program načítá odpovědi.

result.xml - soubor, který program vytváří a ukládá do něj výsledky.

Zavolání programu bez parametrů tedy odpovídá následujícímu volání s paramety:
"NestFileClient.exe BZ.xml answers.xml result.xml"

Další možností je odesílat bázi znalostí zazipovanou pomocí syntaxe:
"NestFileClient.exe BZ.zip answers.xml result.xml"

Pokud v zip archivu máte i soubor answers.xml, pak použijte syntaxi:
"NestFileClient.exe BZ.zip" - v tomto případě si ovšem nelze vybrat výstupní soubor.

Download

NestFileClient.exe (verze 1.1.0)